Akce

Organizujeme akce pro děti i celé rodiny, zajišťujeme vzdělávací akce pro pěstouny. Pořádáme přednášky pro širokou veřejnost. Účastníme se besed a akcí k propagaci pěstounství. Sledujte náš web nebo náš facebook. Pro více informací a přihlašování se obracejte na nás.


Pracovnice opavské věznice nám představí denní režim odsouzených ve věznicích, možnosti spolupráce pěstounů a věznice, možnosti kontaktů a jejich realizace v prostorách věznice.

Spolu s psychologem se zaměříme na strategie, které nám pomáhají zvládat různé zátěžové situace v rodině, ať již jde o problémy spojené s výchovou, školní úspěšností, komunikací či vybalancováním našeho pracovního a osobního života. Budeme si povídat o různých zdrojích stresu, zlepšení dovednosti komunikace, a řešení konfliktů. Zaměříme se na to,...