Pěstouni

Naše vzájemná spolupráce
s pěstounskou rodinou vzniká uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče.
V současné době nemáme volnou
kapacitu pro uzavírání dohod.


Co pěstounství obnáší?


Do pěstounské péče jsou svěřovány děti s nelehkými životními příběhy. Mnohdy zažily ztrátu blízkých osob, špatnou péči, zanedbávání, týrání a další traumata. Od náhradních rodičů potřebují především léčivý vztah a možnost zažívat trvalý pocit bezpečí a jistoty. U dětí velmi dlouho přetrvává nedůvěra vůči dospělým a pěstouni se tak často ocitají v náročných situacích.

Při spolupráci s rodinou respektujeme zájem dítěte a věnujeme pozornost naplňování potřeb dětí. Hovoříme
s pěstouny i dětmi o tom, co se jim daří, z čeho mají radost nebo co je naopak trápí. Pomáháme pěstounům porozumět chování a vnímání přijatých dětí, posilovat identitu dětí a pracovat s jejich minulostí, s jejich životním příběhem.


Co je součástí spolupráce?


Doprovázení
S pěstounskými rodinami jsme v kontaktu dle individuální potřeby, minimálně jednou za dva měsíce. S pěstouny se věnujeme průběhu péče o svěřené děti s ohledem na jejich specifické potřeby i projevy chování, konzultujeme způsoby podpory a plánujeme další spolupráci. Součástí doprovázení je také pomoc pěstounům při práci s životním příběhem přijatého dítěte, při uplatňování terapeutického rodičovství a práce s poruchou vztahové vazby při výchově dítěte.

Zprostředk
ování jiné odborné pomoci
Dětem i pěstounům nabízíme pomoc psychologů, terapeutů, pedagogů, případně jiných odborníků.

Vzdělávání pěstounů
Zajišťujeme průběžné vzdělávání pěstounů formou přednášek a seminářů (půldenní, celodenní, víkendové), skupinového setkávání pěstounů a individuálního vzdělávání. Ke vzdělávání lze využít i odbornou literaturu z naší knihovny.

Pomoc při zajištění osobní péče o dítě nebo odlehčení
Pěstounům v případě naléhavé situace, kdy nejsou schopni vlastními silami zajistit péči o svěřené dítě, pomůžeme tuto péči krátkodobě zajistit (nemoc, úmrtí v rodině, úřední jednání aj.). Pěstouni mají také nárok na odpočinek. Za tímto účelem organizujeme pro děti jednodenní i vícedenní akce a tábory.

Podpora při zajištění kontaktu dítěte s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami
Pomáháme připravit a zajistit kontakt dítěte s rodinnými příslušníky či blízkými osobami tak, aby probíhal bezpečně pro všechny zúčastněné, především pro dítě. Nabízíme neutrální prostředí pro kontakt, naši asistenci, případně pomoc odborníka.

A další, co bude potřeba, např.:
Pomoc při vyřizování nadačních příspěvků
Pomoc při zajištění doučování dětí
Doprovod nebo komunikace s institucemi (úřady, škola apod.)