Pomáhejte s námi

Jako nezisková organizace si velmi vážíme pomoci, díky které můžeme zkvalitňovat naše služby. Mohou nás podpořit firmy i jednotlivci. Vystavíme vám potvrzení o poskytnutí daru, kterým si můžete snížit daňový základ.
Pro vystavení darovací smlouvy nás
kontaktujte zde.

Děkujeme našim dárcům,
podporovatelům a dobrovolníkům.


Jak můžete pomoci?

Finančním darem


na účet POLÁRKY 2101039421/2010
či prostřednictvím Darujme.cz přispějete na:


 • spolufinancování psychoterapeutické, poradenské a jiné odborné pomoci pěstounům nebo dětem v pěstounské péči
 • nákup literatury do knihovny POLÁRKY
  k zapůjčení nejen pro pěstounské rodiny
 • nákup speciálních pomůcek pro odbornou práci s dětmi v pěstounské péči
 • zážitkové akce pro děti

Věcným darem

Pro naši činnost nebo pro pěstounskou
rodinu využijeme např.:


 • kancelářské potřeby, vzdělávací pomůcky, odborné knihy, notebooky aj.
 • hrací pomůcky pro aktivity s dětmi
  (deskové hry, míče, rakety, křídy, apod.)
 • sportovní potřeby pro děti v pěstounské péči
 • hudební nástroje dle požadavků pěstounských rodin
 • cokoli dalšího vás napadne - ozvěte se nám

Nabídkou služby či dobrovolnictvím

Vaši pomoc uvítáme především
v těchto oblastech:


 • grafické a tiskařské služby
 • mediální podpora a další formy propagace
 • pořizování fotografií a videí
 • technické zabezpečení akcí
 • doučování či hlídání dětí (nejen) v průběhu vzdělávání
 • pomoc při hledání finančních a jiných zdrojů
  - ozvěte se nám

Aktuálně nás podpořili

Individuální dárci