Chování dítěte v náhradní rodinné péči v jednotlivých vývojovývh fázích dětství

04.06.2022

Víkendová vzdělávací akce pro pěstounské rodiny
Mgr. Zdenka Štefanidesová  


Účastníci se během setkání seznámí s popisem projevů chování dítěte v NRP v jednotlivých fázích dětství. Zmapují si základní oblasti, ve kterých se změny nejvýrazněji projevují a načerpají inspiraci pro zařazování přístupů a aktivit, které přispívají ke zdravému vývoji dítěte v dané etapě.  


Typ akce: Vzdělávání pro pěstouny s animačním programem pro děti
Datum: 4.-5.června 2022
Místo konání: H - Resort, Kunčice pod Ondřejníkem