Sdružení pěstounů
Polárka


Kdo jsme

Jsme nezisková organizace, která poskytuje komplexní podporu pěstounským rodinám.
Podílíme se na propagaci náhradní rodinné péče a vyhledávání nových pěstounů.
Organizujeme přednášky pro širokou veřejnost zaměřené na výchovu a vývoj dětí, vztahy a komunikaci v rodině.

Kde provázíme pěstouny

Máme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a působíme
v rámci Moravskoslezského kraje ve správních obvodech obcí: Bílovec,
Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Hlučín, Karviná, Kravaře,
Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Vítkov.

Můžete se na nás obrátit i v případě, že bydlíte mimo tato území.

Komu pomáháme

 • dětem v pěstounské péči
 • pěstounům
 • všem dětem, které nás požádají o pomoc (ochrana života
  a dalších práv dítěte dle zákona o sociálně právní ochraně dětí
  )
 • zájemcům o náhradní rodinnou péči
 • veřejnosti nabídkou vzdělávání a besed

Na co je zaměřena naše práce

 • na podporu bezpečného, stabilního, přijímajícího a podnětného prostředí pro zdravý vývoj dítěte,
  s respektem k jeho právu vyrůstat v rodině, k jeho identitě a k jeho biologické rodině
 • na podpora pěstounů a rozvoj jejich dovedností a znalostí v péči o svěřené děti
 • na propagaci náhradní rodinné péče v rámci kampaně Dejme dětem rodinu Moravskoslezského kraje
 • na vzdělávání veřejnosti

Analogie příběhu Malého prince s pěstounstvím

Exupéryho princ je malým chlapcem, který žije sám na své planetě. Zklamal se v květině, která byla jeho první láskou. Po setkání s liškou však nalézá novou naději ve vztah. Liška Malého prince učí, co znamená vytvořit si pouto. Tím, že mu věnuje čas, trpělivost a pozornost, dokazuje jedinečnost jejich vzájemného vztahu.

"Hledám přátele," řekl Malý princ. "Co to znamená ochočit?"

"Je to něco, na co se moc zapomíná," odpověděla liška. "Znamená to vytvořit pouto..."

"Vytvořit pouto?"

"Ovšem," řekla liška. "Ty jsi zatím pro mne jen malým chlapcem podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě a ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě..."

K pěstounům se často dostávají děti, které prošly ztrátou vztahu se svou první nejbližší osobou a často zažily i jiná traumata. Pokud potkají pěstouna, který jim stejně jako liška Malému princi, nabídne svůj čas a trpělivost, mají šanci na uzdravení a navázání pouta v podobě bezpečného vztahu. Díky němu opět mohou začít důvěřovat lidem a okolnímu světu.

Zásady naší práce

 • nejlepší zájem dítěte
 • respekt k jedinečnosti situace dítěte a jeho pěstounské rodiny
 • profesionální a kvalitní služba
 • otevřenost a důvěra
 • týmová spolupráce a komplexní podpora