Kniha života – nástroj pro zpracování historie dítěte v NRP

23.02.2023

Vzdělávání pro pěstouny
Mgr. Zdenka Štefanidesová 


Během setkání si představíme jeden z nejpodpůrnějších přístupů při zpracování historie dítěte, které se ocitlo v NRP. Pomocí nejrůznějších jednoduchých hravých aktivit, obrazových karet, pracovních listů a dalších pomůcek si účastníci vzdělávání sami vyzkoušejí (ve zkrácené verzi) princip, jak se s dítětem Kniha života tvoří a jak důležitou roli v období tvorby hrají náhradní rodiče. Šetrné mapování a zaznamenávání klíčových událostí, důležitých vztahů a mimořádných situací, které jsou spojeny s prvními dny, měsíci nebo roky života, jsou důležité pro každého z nás, a tak vznik takovéto jedinečné Knihy života se může stát pro dítě v budoucnu důležitou oporou při rozhodování, navazování nových vztahů a zakládání vlastní rodiny. Pokud má dítě možnost bezpečnou formou porozumět své historii, může otevřeněji a s větší důvěrou přijmout nabízenou lásku a péči náhradní rodiny.  


Typ akce: Vzdělávání pro pěstouny
Datum: 23. února 2023
Doba trvání: 9:00-12:00 a 15:00-18:00