ONLINE: Rozhýbej se s Míšou

15.03.2021

Online akce: 
Pojď skákat, cvičit, tančit online! 


Typ akce: Online akce pro děti
Datum: 15. března 2021
Doba trvání: 16:30-17:30
Místo: u tebe doma na Zoomu