Uplatňování terapeutického rodičovství

21.11.2022

Vzdělávání pro pěstouny: 
Mgr. Pavel Němčík 


Společné setkání pěstounů dětí mladšího školního věku (12 - 18 let) s terapeutem. 


Typ akce: Online vzdělávání pro pěstouny
Datum: 21. listopadu 2022
Doba trvání: 9:00-12:00 a 15:00-18:00