Důležitost léčivé vztahové vazby pro dítě - Jak probouzet bezpečí a laskavost v životě traumatizovaných dětí

31.01.2022

Online vzdělávání přes Zoom
s Mgr. Pavlem Němčíkem


Dozvíte se, jak může dítě ovlivnit, když nemá příležitost navázat vztah blízkosti a důvěry s pečující osobou. Porucha citové vazby může vést k řadě psychologických, výchovných a somatických problémů, které se objevují v průběhu života. Zvenku poruchu citové vazby zpravidla můžeme vnímat jako poruchy chování nebo poruchy učení a dítěti ztěžují jeho každodenní život a školní úspěšnost.  


Typ akce: Online vzdělávání
Datum: 31. ledna 2022
Doba trvání: 15:00-18:00
Platforma: Zoom

Pro přihlášení kontaktujte svou sociální pracovnici, nebo využijte kontaktní formulář