Uplatňování terapeutického rodičovství

17.10.2022

Vzdělávání pro pěstouny: 
Mgr. Pavel Němčík 


Společné setkání pěstounů dětí mladšího školního věku (0 - 6 let) s terapeutem. 


Typ akce: Online vzdělávání pro pěstouny
Datum: 17. října 2022
Doba trvání: 9:00-12:00 a 15:00-18:00