Rodinné zdroje - kola vlivů, rodinné mapy

03.10.2021

Vzdělávání pro pěstouny: 
Mgr. Libuše Pecková Svitáková 


Jaký vliv má původní rodina na naše chování, utváření vztahů, vazeb a vzájemnou komunikaci? S jakou podporou jdeme do života a co všechno přenášíme na své děti? Získané zdroje a jejich poznání jsou pro nás základním stavebním kamenem pro utváření dobrých vztahů v náhradní rodině. Těžištěm semináře je prezentace konkrétních technik práce s rodinnými zdroji - kola vlivů a rodinné mapy.


Typ akce: Vzdělávání pro pěstouny
Datum: 3. října 2021
Doba trvání: 13:30-16:30
Místo konání: Family Park Skalka