Proměny, poruchy a léčba attachmentu

03.10.2021

Vzdělávání pro pěstouny: 
Mgr. Pavel Němčík 


Nemá-li dítě příležitost navázat vztah blízkosti a důvěry s pečující osobou nebo je tato potřeba narušena, může negativní zkušenost vést k psychickým, výchovným a somatickým problémům, které se objevují v průběhu života.


Typ akce: Vzdělávání pro pěstouny
Datum: 3. října 2021
Doba trvání: 9:30-12:30
Místo konání: Family Park Skalka