Sexualita u dětí

20.04.2023

Vzdělávání pro pěstouny
PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D.


Během setkání budeme mluvit o jednotlivých etapách psychosexuálního vývoje a výzvách, které pro rodiče/vychovatele přináší. Prostor bude i na sdílení konkrétních zkušeností z vašich životu a hledání možných odpovědí, jak k s těmito situacemi zacházet.


Typ akce: Vzdělávání pro pěstouny
Datum: 20. dubna 2023
Doba trvání: 9:00-12:00 a 15:00-18:00