Když jsou rodiče bezradní...

29.03.2023

Vzdělávání pro veřejnost: 
Mgr. Jiří Halda 


Stalo se vám někdy, že jste se ocitli v bodě, kdy jste si neuměli ve výchově poradit? Občas se tak cítí každý rodič. "Výchova je sice složitá alchymie, má však svoji logiku," jak tvrdí uznávaný speciální pedagog a rodinný terapeut Jiří Halda. Pojďte se zamyslet nad tím, jak moc děti zrcadlí prostředí, v němž vyrůstají, jak si v rodině vybudovat modely, které nám budou fungovat a které nám usnadní roli rodiče. Dozvíme se také, jak rozdělit kompetence v "rodinné smečce" a jaký neocenitelný vklad přináší rodičovská přítomnost do budoucnosti dětí. Jak vychováváme chlapce a dívky? Máme k nim jako rodiče přistupovat stejně nebo potřebují každý něco jiného? Jak podpořit jejich zdravý vývoj a jedinečnost obou pohlaví, která se vzájemně doplňují? Liší se role mámy a táty při výchově? Je důležité, aby se uměli zastoupit? Je nevhodné zaměňovat tyto role? Se specifiky každé role v rodině a se zákonitostmi vývoje chlapců a dívek, které bychom jako rodiče měli znát, nás seznámí zkušený lektor a rodinný terapeut Jiří Halda. Podělí se s námi o své zkušenosti, abychom na cestě dobrého rodičovství příliš neklopýtali. 

Typ akce: Vzdělávání pro veřejnost
Datum: 29. března 2023
Začátek: 16:30
Místo konání: VOŠS Ostrava