Jak posílit pocit vlastní hodnoty

18.05.2024

Víkendová vzdělávací akce pro pěstounské rodiny
Mgr. David Teichman  


Probereme vzorce, kterými se lidé přirozeně snaží svůj pocit sebehodnoty posílit a udržet. Jelikož děti přirozeně přebírají vzorce chování od dospělých, promyšlení a propracování vašich vlastních vzorců chování povede k tomu, že budete mít šanci více pochopit i chování svých dětí, a tak jim pomoci najít a ukázat lépe funkční vzorce chování. Zní to jednoduše, ale tak jednoduché to zase není, nebojte se, bude hodně o čem mluvit. Každý pokrok v této oblasti vám může pomoci k lepším vztahům s vašimi dětmi. 


Typ akce: Vzdělávání pro pěstouny s animačním programem pro děti
Datum: 18.-19. května 2024
Místo konání: H - Resort, Kunčice pod Ondřejníkem