Existuje řidičák na rodičovství? Aneb pěstoun je také jenom člověk

23.09.2023

Víkendová vzdělávací akce pro pěstouny na přechodnou dobu
Mgr. Zdenka Štefanidesová  


Během setkání si zmapujeme výchovné přístupy a metody, se kterými jsme se setkali jako děti ve svém životě a které jsme přijali za své nebo jsme se vůči nim naopak vymezili. Podrobněji se seznámíme s koncepcemi tří základních výchovných stylů (autoritativní, rozvolněný, demokratický) a s jejich vlivem na formování hodnotového systému dítěte. Zamyslíme se nad termíny "helikoptérové rodičovství", "digitální rodičovství", "intuitivní rodičovství", "líný rodič" a prostřednictvím rozboru videoukázek probereme, jak my sami vnímáme výchovné postupy představované v ukázkách a popíšeme si, jaké varianty řešení se nabízejí. Dotkneme se i témat spojených s rodičovskou psychohygienou a péčí o sebe sama v roli náhradního či biologického rodiče.


Typ akce: Vzdělávání pro pěstouny s animačním programem pro děti
Datum: 23..-24. září 2023
Místo konání: Penzion Koliba, Komorní Lhotka