Důležitost léčivé vztahové vazby pro dítě

30.01.2024

Vzdělávání pro pěstouny: 
Mgr. Pavel Němčík 


Jestliže dítě nemá příležitost navázat vztah blízkosti a důvěry s pečující osobou nebo je tato potřeba narušena, může negativní zkušenost vést k řadě psychologických, výchovných a somatických problémů, které se objevují v průběhu života. Zvenku poruchy citové vazby (attachmentu) zpravidla vnímáme jako poruchy chování, případně jako poruchy učení, které dítěti ztěžují jeho každodenní život a bývají kořenem jeho školní neúspěšnosti a jiných konfliktů.

Toto vzdělávání je připraveno převážně pro nové pěstouny, dále pak pečovatele, kteří neprošli přípravou a všechny ty, co by se rádi dozvěděli o důležitosti citové a vztahové vazby mezi dítětem a pečovatelem, bez kterého není možný zdravý vývoj dítěte. 


Typ akce: Vzdělávání pro pěstouny
Datum: 30. ledna 2024
Doba trvání: 9:30-12:30 a 15:00-18:00