Biologická rodina dítěte

11.09.2022

Víkendová vzdělávací akce: 
Mgr. Milena Mikulková 


"Ať jsou kořeny dítěte jakékoliv, vždy jde o jeho minulost, jeho podstatu, o kterou když přijde, cítí, že ztratilo část sebe." Littner

V rámci semináře budeme pracovat s obrazem biologické rodiny a dozvíme se, jak pracovat s dítětem, aby zvládalo přítomnost obou základních rodin v jeho životě. Lektorka se bude také věnovat dotazům k danému tématu.

Pro děti je zajištěn animační program.


Typ akce: Víkendová vzdělávací akce pro pěstounské rodiny
Datum: 11. září 2022
Doba trvání: 9:00-16:00
Místo konání: Skalka Family Park