Romské dítě v neromské rodině

11.04.2022

Vzdělávání pro pěstouny: 
PaeDr. Petra Pávková 


Pěstouni, kteří přijali do péče romské dítě, ačkoliv sami jsou neromové, musejí často řešit otázky týkající se odlišností romských dětí. Dítě se liší jak od samotných pěstounů, tak i o od jejich představ o výchově dítěte obecně. Tyto okolnosti mohou ovlivnit vztah rodiny k dítěti, ale i postoj okolí. Co všechno se odehrává v hlavách samotných pěstounů a co v hlavách jimi přijatých dětí, jak zvládnout dospívání a další otázky vám zodpoví zkušená lektorka, Petra Pávková, která sama přijala do rodiny romské dítě. 


Typ akce: Vzdělávání pro pěstouny
Datum: 11. dubna 2022
Doba trvání: 15:00-18:00
Místo konání: Polárka, Mrštíkova 883/3