Návykové látky a děti v náhradní rodinné péči

09.10.2022

Víkendová vzdělávací akce: 
Mgr. Petra Feller Stanieková 


Tématem interaktivního vzdělávacího semináře bude užívání návykových látek u dětí v pěstounských rodinách. Společně se budeme věnovat otázkám, jaké dopady na dítě může mít užívání drog a alkoholu matkou v těhotenství, zda je závislost dědičná, jak o návykových látkách s dětmi v rodině hovořit, kdy nejlépe s tím začít a především, jak možnému vzniku závislosti u dětí předcházet.

Seminář povede lektorka, sociální pracovnice a psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje tématu závislostí a terapeutické práci s pěstounskými rodinami. 

Pro děti je zajištěn animační program.


Typ akce: Víkendová vzdělávací akce pro pěstounské rodiny
Datum: 9. října 2022
Doba trvání: 9:00-16:00
Místo konání: Skalka Family Park