Agresivita u dětí - drzé dítě - negativismus

13.09.2021

Online webinář: PhDr. Lidmila Pekařová


Výchova dětí začíná pozdě a je v ní mnoho negativismu. Rodiče se mohou naučit pozitivně jednat a přenést tento vzor na děti. Místo soustavných zákazů a negací mohou být dětem příkladem v pozitivním jednání. Své negativní postoje rodiče často ani nevnímají. Zabíjí tak u dětí sebedůvěru, brání jim v samostatném myšlení, jednání a rozhodování přiměřené jejich věku.

Posluchači mohou získat náhled na situaci a možnost zavést změnu, která bude ku prospěchu dospělým i dětem. Vždyť děti jsou dobrými učiteli.


Typ akce: online webinář
Datum: 13. září 2021
Doba trvání: 16:00-19:00
Cena: 200 Kč

Chci se zúčastnit - přihlašovací formulář