Jako nestátní nezisková organizace si velmi ceníme pomoci těch, kteří nám nabídli a nabízí svou přízeň, cenné rady, finanční i hmotnou podporu a nezištně tak přispívají ke kvalitnímu poskytování služeb a rozvoji Polárky. Tímto jim srdečně děkujeme a zároveň také děkujeme všem, kteří se do budoucna rozhodnou Polárku podpořit a pomáhat s ní.

Jak mohu pomoci

1) FINANČNÍM DAREM

Vaše dary využijeme zejména na tyto účely:
— spolufinancování psychoterapeutické, poradenské a jiné odborné pomoci pěstounům nebo dětem v pěstounské péči
— nákup odborné literatury do knihovny Polárky k zapůjčení nejen pro pěstounské rodiny
— nákup speciálních pomůcek pro odbornou práci s dětmi v pěstounské péči

 

2) VĚCNÝM DAREM

Z věcných darů pro naši činnost využijeme například:
— kancelářské potřeby
— hrací pomůcky pro aktivity s dětmi (deskové hry, míče, rakety, křídy, apod.)
— papírové náramky (vstupenky), které vám zbyly po vámi pořádané akci pro veřejnost
— cokoliv dalšího vás napadne – ozvěte se nám 🙂

3) NABÍDKOU SLUŽBY VAŠÍ FIRMY NEBO VÁS SAMOTNÝCH

Důležitou součástí naší práce je také tištěná propagace – letáky, plakáty, vizitky, brožury nebo motivační pomůcky pro děti. Uvítáme jakékoliv podporovatele a sponzory, kteří nám nabídnou své grafické a tiskařské služby za zvýhodněnou cenu nebo úplně zdarma.

Aby se o nás dověděla široká veřejnost, využíváme i další média. Kromě webových a facebookových stránek jsme vděčni za jakýkoliv další způsob propagace.

Pokud máte zkušenosti s natáčením, stříháním videí, zvučením akcí, apod., a rádi byste nám pomohli, vaši pomoc velmi uvítáme.

4) DOBROVOLNICTVÍM

Přemýšlíte o dobrovolnictví a cílová skupina dětí v pěstounské péči je vám blízká? Pomáháme propojit vás dobrovolníky s těmi, pro které je vaše ochota pomoci nedocenitelná. Pomoci můžete různě – při doučování dětí, při hlídáním dětí (nejen) v průběhu vzdělávání, při organizaci vzdělávacích přednášek pro veřejnost, při hledání finančních a jiných zdrojů. Spojte se s naším koordinátorem na adrese katerina.kolarova@pestounipolarka.cz