KALENDÁŘ AKCÍ

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou naplánované vzdělávání a akce zrušeny. O náhradních termínech vás budeme informovat.


 • /
 • /
 • /

Postní setkání na faře v Bílovci


 • 7. dubna 2020, 17:00–19:00
 • Mgr. Lumír Tkáč
 • Fara Bílovec

Svépomocná skupina pro pěstouny na přechodnou dobu

Supervize setkání.
 • 16. dubna 2020, 9:00–12:00
 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Polárka

Sociální Bungee jumping

Práce s dospívajícími dětmi a jejich potřebou se začlenit.
 • 23. dubna 2020, 1. skupina 9:00–12:00, 2. skupina 15:00–18:00
 • Mgr. Milena Mikulková
 • Polárka

Zážitkový víkend pro děti starší 11 let

Druhé víkendové setkání s terapeuty pro uzavřenou skupinu dětí.
 • 24.–26. dubna 2020
 • Mgr. Martin Hofman a PhDr. Pavel Řezáč
 • Čeladná

Víkendový pobyt pro dlouhodobé pěstouny (I. skupina): Životní dovednosti

Co vše patří do životních dovedností? Co potřebují naše děti umět dřív, než vyletí z hnízda? Kdy se co učí a jak jim v tom pomoci?
 • 23.–24. května 2020
 • Mgr. Milena Mikulková
 • H-resort, Kunčice pod Ondřejníkem

Víkendový pobyt pro dlouhodobé pěstouny (II. skupina): Mezigenerační vztahy – generace X, Y, Z

Účastníci se během setkání seznámí se základními pojmy, které se týkají mezigeneračních vztahů a především pak zefektivnění komunikace s dětmi tzv. „generace alfa“, které jsou narozené po roce 2010. Jedná se o generaci dětí, která se na rozdíl od všech předešlých narodila do světa dotykových obrazovek, velkého množství technologií a mnohem menší možnosti přímého lidského kontaktu. Tyto děti očekávají od dospělých v rámci komunikace velkou dávku interaktivního přístupu a naladění. Představen bude přehled vnímání hodnot zástupci dané generace a možnosti přirozeného respektování, propojení a oboustranného obohacování při mezigenerační komunikaci, spolupráci či soužití.
 • 30.–31. května 2020
 • Mgr. Zdenka Štefanidesová
 • H-resort, Kunčice pod Ondřejníkem

Svépomocná skupina pro dlouhodobé pěstouny

Neformální setkání pro pěstouny, ukázky technik při práci s dětmi.
 • 9. června 2020, 9:00–12:00
 • Polárka

Jednodenní vzdělávání pro pěstouny na přechodnou dobu

Téma bude upřesněno (momentálně je to v jednání s lektorem).
 • červen 2020 – upřesníme
 • PhDr. Štefan Šarkőzy
 • Skalka

Letní tábor na Čeladné pro děti od 6 let

Tábor pro děti v přírodě organizovaný ve spolupráci s TO Buntaranta.
 • 26. července – 1. srpna 2020
 • Čeladná

Termíny na II. pololetí


12.–13. září 2020 | víkendové vzdělávání pro přechodné pěstouny v hotelu KAM Malenovice
20. září 2020 | jednodenní vzdělávání pro dlouhodobé pěstouny na Skalce
4. října 2020 | jednodenní vzdělávání pro dlouhodobé pěstouny na Skalce

  Přednáška pro veřejnost: Můj brácha má prima bráchu, aneb co nás učí sourozenecké vztahy

  Sourozenecký vztah a jeho kvalita ovlivňuje naše celoživotní způsoby, jak si v životě utváříme vztahy a jakou mají hloubku. Neméně důležité jsou i sourozenecké spory, které nás učí prosazovat se, soupeřit, spolupracovat i respektovat druhé. Díky sourozencům se zkrátka od malička učíme poznávat sami sebe, druhé i své okolí. Toto téma otevírá spoustu zajímavých otázek a odpovědi můžete slyšet během inspirativní přednášky Jiřího Haldy. Více zde.
  • 13. října 2020, 16:30–18:30
  • Mgr. Jiří Halda
  • kino Vesmír

  Přednáška pro veřejnost: dvě osobnosti dětské psychologie a psychiatrie — Miroslav Orel a Věra Facová

  MOZEK – NÁŠ SPOJENEC NEBO NEPŘÍTEL PŘI VÝCHOVĚ A VÝVOJI DĚTÍ? Jaké jsou naše možnosti a limity při výchově dětí? Co je nám vrozené a co získáváme výchovou? Časný vývoj mozku a jeho vliv na chování dětí. Změny stavby a funkce mozku podmíněné vlivy okolí. Vliv mobilních a sociálních sítí a moderních technologií na dětský mozek. Základní role a vztahy v rodině a jejich význam ve výchově. Funkční a nefunkční modely výchovy dětí.
  • 5. listopadu 2020, 16:30–18:30
  • MUDr. et PhDr. Miroslav Orel, Ph.D., PaeDr. et Mgr. Věra Facová
  • Přednáškový sál VOŠ, ul. Zelená, Ostrava