KALENDÁŘ AKCÍ

Hranice jsou nutné

Během setkání se účastníci seznámí s principem tvoření a přirozeného nastavování hranic pro děti (ve skupině i rodině). Dotkneme se i problematiky odměn, trestů, přirozeného důsledku a zpětné vazby a její funkci při výchově. Je také ponechán prostor pro diskuzi, v rámci které účastníci sdílejí své názory na to, jakým způsobem lze předložené informace využít v každodenním životě.
 • 11. února 2020, 9:00–12:00
 • Mgr. Zdenka Štefanidesová
 • Polárka Bílovec

Výchovné přístupy rodičů k dětem

Účastníci se dotknou témat, jako jsou partnerský a mocenský přístup ve výchově, budování respektujících vztahů v rodině, spektra možností zvládání negativních emocí při řešení výchovných situací. Budou v krátkosti představeny i tři základní typy výchovy a jejich projevy v každodenním životě. Je také ponechán prostor pro diskuzi, v rámci které účastníci sdílejí své názory na to, jakým způsobem lze předložené informace využít v každodenním životě.
 • 11. února 2020, 14:45–17:45
 • Mgr. Zdenka Štefanidesová
 • Polárka Ostrava

Bezpečné citové pouto (attachment) jako základ zdravého vývoje dítěte

V průběhu setkání se účastníci seznámí se základními informacemi k danému tématu (vznik teorie attachmentu, informace ověřené výzkumem, čtyři druhy vazeb mezi dítětem a rodičem, některé příznaky poruchy citového pouta a možnosti jejich léčení.) Bude představeno i využívání poznatků teorie attachmentu v praxi, což vede k lepšímu pochopení životní situace dítěte a především k předcházení narůstání jeho „obranných“ reakcí před „ohrožujícím“ okolím. V závěru setkání je ponechán prostor pro diskuzi, v rámci které účastníci sdílejí své názory na to, jakým způsobem lze předložené informace využít v každodenním životě.
 • 21. února 2020, 1. skupina 9:00–12:00, 2. skupina 15:00–18:00
 • Mgr. Pavel Němčík
 • Polárka Ostrava

Zážitkový víkend pro děti starší 11 let

Víkendové setkání s terapeuty pro uzavřenou skupinu dětí.
 • 21.–23. února 2020
 • Mgr. Martin Hofman a PhDr. Pavel Řezáč
 • Čeladná

Svépomocná skupina pro dlouhodobé pěstouny

Neformální setkání pěstounů na přechodnou dobu.
 • 12. března 2020, 9:00–12:00
 • Polárka

Přednáška pro veřejnost: Můj brácha má prima bráchu, aneb co nás učí sourozenecké vztahy

Sourozenecký vztah a jeho kvalita ovlivňuje naše celoživotní způsoby, jak si v životě utváříme vztahy a jakou mají hloubku. Neméně důležité jsou i sourozenecké spory, které nás učí prosazovat se, soupeřit, spolupracovat i respektovat druhé. Díky sourozencům se zkrátka od malička učíme poznávat sami sebe, druhé i své okolí. Toto téma otevírá spoustu zajímavých otázek a odpovědi můžete slyšet během inspirativní přednášky Jiřího Haldy. Více zde.
 • 17. března 2020, 16:30–18:30
 • Mgr. Jiří Halda
 • kino Vesmír

Co nejčastěji řešíme v pěstounských rodinách…

Výchova nám svěřených dětí s sebou nese různá úskalí. Neustále se ocitáme v situacích, které nás nutí přemýšlet a nacházet řešení nejrůznějších konfliktů, které mají svůj původ v odlišných postojích k životu, ale také v našich nárocích směrem k dětem. Neshody často vyústí v konflikty, které znepříjemňují vzájemné soužití. Při tomto setkání budeme volně diskutovat s lektorem nad vlastními tématy.
 • 20. března 2020, 1. skupina 9:00–12:00, 2. skupina 15:00–18:00
 • Mgr. Pavel Němčík
 • Polárka Bílovec

Postní setkání na faře v Bílovci


 • 7. dubna 2020, 17:00–19:00
 • Mgr. Lumír Tkáč
 • Fara Bílovec

Svépomocná skupina pro pěstouny na přechodnou dobu

Supervize setkání.
 • 16. dubna 2020, 9:00–12:00
 • PhDr. Eva Rotreklová
 • Polárka

Sociální Bungee jumping

Práce s dospívajícími dětmi a jejich potřebou se začlenit.
 • 23. dubna 2020, 1. skupina 9:00–12:00, 2. skupina 15:00–18:00
 • Mgr. Milena Mikulková
 • Polárka

Zážitkový víkend pro děti starší 11 let

Druhé víkendové setkání s terapeuty pro uzavřenou skupinu dětí.
 • 24.–26. dubna 2020
 • Mgr. Martin Hofman a PhDr. Pavel Řezáč
 • Čeladná

Přednáška pro veřejnost: dvě osobnosti dětské psychologie a psychiatrie — Miroslav Orel a Věra Facová

Téma bude upřesněno.
 • 6. května 2020, 16:30–18:30
 • MUDr. et PhDr. Miroslav Orel, Ph.D., PaeDr. et Mgr. Věra Facová
 • Přednáškový sál VOŠ, ul. Zelená, Ostrava

Víkendový pobyt pro dlouhodobé pěstouny (I. skupina): Životní dovednosti

Co vše patří do životních dovedností? Co potřebují naše děti umět dřív, než vyletí z hnízda? Kdy se co učí a jak jim v tom pomoci?
 • 23.–24. května 2020
 • Mgr. Milena Mikulková
 • H-resort, Kunčice pod Ondřejníkem

Víkendový pobyt pro dlouhodobé pěstouny (II. skupina): Mezigenerační vztahy – generace X, Y, Z

Účastníci se během setkání seznámí se základními pojmy, které se týkají mezigeneračních vztahů a především pak zefektivnění komunikace s dětmi tzv. „generace alfa“, které jsou narozené po roce 2010. Jedná se o generaci dětí, která se na rozdíl od všech předešlých narodila do světa dotykových obrazovek, velkého množství technologií a mnohem menší možnosti přímého lidského kontaktu. Tyto děti očekávají od dospělých v rámci komunikace velkou dávku interaktivního přístupu a naladění. Představen bude přehled vnímání hodnot zástupci dané generace a možnosti přirozeného respektování, propojení a oboustranného obohacování při mezigenerační komunikaci, spolupráci či soužití.
 • 30.–31. května 2020
 • Mgr. Zdenka Štefanidesová
 • H-resort, Kunčice pod Ondřejníkem

Svépomocná skupina pro dlouhodobé pěstouny

Neformální setkání pro pěstouny, ukázky technik při práci s dětmi.
 • 9. června 2020, 9:00–12:00
 • Polárka

Jednodenní vzdělávání pro pěstouny na přechodnou dobu

Téma bude upřesněno (momentálně je to v jednání s lektorem).
 • červen 2020 – upřesníme
 • PhDr. Štefan Šarkőzy
 • Skalka

Letní tábor na Čeladné pro děti od 6 let

Tábor pro děti v přírodě organizovaný ve spolupráci s TO Buntaranta.
 • 26. července – 1. srpna 2020
 • Čeladná

Termíny na II. pololetí


12.–13. září 2020 | víkendové vzdělávání pro přechodné pěstouny v hotelu KAM Malenovice
20. září 2020 | jednodenní vzdělávání pro dlouhodobé pěstouny na Skalce
4. října 2020 | jednodenní vzdělávání pro dlouhodobé pěstouny na Skalce