Vzděláváme veřejnost

Pořádáme přednášky kvalitních českých odborníků jako je PhDr. Marek Herman, PhDr. Jan Svoboda a další. K poslání Polárky patří vzdělávat veřejnost, a to zejména v oblastech výchovy a péče o děti, partnerských vztahů, rolí v rodině a v dalších podobných tématech. Sledujte i nadále náš web nebo facebook. O plánovaných akcích vás vždy budeme včas informovat.

Vedeme besedy o pěstounské péči ve školách. Interaktivní formou seznamujeme žáky/studenty s oblastí náhradní rodinné péče. Obsah jednotlivých besed s vámi rádi individuálně
dojednáme. Ozvěte se nám.

Zapojujeme se do propagace pěstounství v rámci různých veřejných akcí.

Stážisti

V průběhu roku přijímáme žádosti o vykonání odborné praxe studentů sociálních oborů VŠ a VOŠ. Pokud jste jedním z nich a rádi byste si plnili svou odbornou praxi s cílovou skupinou pěstounů a dětí v pěstounské péči právě v naší organizaci, ozvěte se nám. Setkáme se, sdělíme si své představy a cíle a po vzájemné dohodě uzavřeme kontrakt o výkonu odborné praxe na našem pracovišti. Ročně umožníme odbornou praxi v Polárce až 8 studentům. S ohledem na naše možnosti také nabízíme zázemí nebo zdroje pro tvorbu vašich absolventských, bakalářských nebo diplomových prací.

V případě zájmu kontaktujte mentora za Polárku na e-mailové adrese katerina.kolarova@pestounipolarka.cz

Partneři

Jste psychoterapeut nebo jiný odborník, společensky odpovědná firma, škola, neziskovka nebo subjekt státní správy či samosprávy a máte za to, že by se naše cíle nebo činnost mohly v něčem propojit? Spojte se s námi a budeme hledat společnou cestu, jak se vzájemně obohatit a rozvíjet tak místní komunitu. Dosud jsme navázali partnerství s těmito organizacemi.