Každá pěstounská rodina má ze zákona povinnost uzavřít s doprovázející organizací tzv. dohodu o výkonu pěstounské péče. Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti. Pěstounské rodiny a jim svěřené děti mají specifické potřeby, které mohou v určitých situacích vyžadovat jiný náhled na věc, než jakého jsou členové rodiny schopni, mohou vyžadovat konzultaci se sociálním pracovníkem nebo jiným odborníkem, odlehčení, pomoc s kontakty s biologickou rodinou dětí a podobně. Jsme tady proto, abychom rodiny provázeli pěstounstvím, vzdělávali je a byli jim oporou při řešení aktuálních témat v rodině, zvláště těch týkajících se péče o svěřené děti. Klíčový sociální pracovník je s rodinou v kontaktu alespoň jednou za dva měsíce a reflektuje s ní průběh pěstounské péče.

Pěstouni

Vážení pěstouni, jsme moc rádi, že jste si vybrali
právě nás jako své partnery v provázení pěstounstvím.

Během naší spolupráce můžete očekávat následující:

Pravidelný kontakt klíčového sociálního pracovníka s vaší rodinou a sociální poradenství

Budeme s vámi v kontaktu dle potřeby, minimálně však jednou za dva měsíce. Budeme si povídat o tom, jak probíhá péče o svěřené děti s ohledem na jejich specifické potřeby i projevy chování, budeme společně konzultovat oblasti i způsoby podpory tak, abychom vám byli oporou v těžkých chvílích nebo v nejistých situacích, a plánovat naši spolupráci.

Důležitou součástí naší spolupráce je práce s životním příběhem přijatého dítěte. Mnozí z vás již prošli kurzy ohledně metod jako je Kniha života, Čára života, My Backpack, aj. V praxi jsme začali využívat také komunikačně-diagnostické nástroje FocusBox, Emoční karty, Hodnotové karty, aj. Rádi vás s těmito technikami seznámíme během vzdělávání i individuální práce s dítětem.

Abychom mohli současně naši službu obecně zkvalitňovat, velmi oceníme vaši průběžnou zpětnou vazbu.

Vzdělávání
Zákon vám udává povinnost zvyšovat si své znalosti a dovednosti v péči o svěřené dítě v rozsahu 24 hodin za rok. Forem takového vzdělávání vám Polárka nabízí hned několik: krátké kurzy a semináře, jednodenní semináře s doprovodným programem pro děti, víkendové vzdělávací pobyty s dětmi, svépomocné skupiny, individuální vzdělávání (konzultace, online odkazy, četba článků nebo literatury, kterou si můžete vypůjčit z naší nabídky odborných publikací).

V případě, že máte zájem o vzdělávání mimo nabídku Polárky, konzultujte toto, prosíme, se svým klíčovým pracovníkem. Patřičné dokumenty naleznete ke stažení zde.

Hlídání dětí
Pokud vám rodinná situace nedovolí jinak, nabízíme vám službu hlídání dětí, a to v odůvodněných případech, které udává zákon, jako je – vaše pracovní neschopnost nebo při ošetřování člena rodiny
– při narození dítěte
– při úmrtí osoby blízké
– při vyřizování nezbytných osobních záležitostí (nejčastěji se jedná o návštěvy lékaře či vyřizování záležitosti na úřadě, u soudu, apod.)

Konkrétní podmínky jsou upraveny v aktuálních pravidlech Polárky, se kterými jste byli srozuměni. Patřičné dokumenty si můžete stáhnout zde.

Odlehčíme vám akcemi pro děti
V průběhu roku pořádáme jednodenní nebo víkendové akce či sezónní tábory pro děti. Pololetní plán akcí i aktuální nabídku vám vždy zasíláme na vaši emailovou adresu. Současně ji můžete sledovat zde na našem webu v kalendáři akcí. Způsob čerpání naší nabídky i příspěvků na odlehčovací akce se řídí aktuálními pravidly Polárky. Potřebné dokumenty si můžete stáhnout zde.

Zprostředkování odborné pomoci
Polárka spolupracuje s externími kolegy z řad pedagogů, psychologů nebo psychoterapeutů. Po konzultaci s klíčovým pracovníkem vám zprostředkujeme konzultaci s některým z těchto odborníků. Pokud máte zájem čerpat příspěvek na odbornou pomoc mimo Polárku, potřebné dokumenty naleznete zde.

Pomoc při kontaktu dětí s biologickou rodinou nebo osobami blízkými včetně asistovaných kontaktů
Rádi vám pomůžeme s kontaktem mezi vám svěřenými dětmi a jejich blízkými. Takové situace bývají náročné pro všechny zúčastněné strany. Nabídneme vám naše zkušenosti a odborné vedení, aby kontakty probíhaly bezpečně, a to nejen ve vztahu k vašim dětem.

Nabízíme vám také další oblasti spolupráce v provázení:

Pomoc při zajištění doučování dětí
V případě potřeby i zájmu vám rádi pomůžeme se zajištěním doučování vašich dětí.

Komunikace s nadacemi
Pokud to situace vyžaduje, rádi vám pomůžeme s vyřízením žádosti o nadační příspěvek, a to na volnočasové aktivity pro děti, doučování dětí, vybavení dětského pokoje (zejména krátce po svěření dětí do péče, kdy taková potřeba vznikne) a jiné potřeby v souladu s posláním nadací.

Doprovod nebo komunikace s institucemi
Pokud se pro vás komunikace s institucemi (nejčastěji úřady nebo soudy) stane jakkoliv náročná, obraťte se na nás s žádostí o doprovod či poradenství.

Podrobné informace o těchto činnostech naleznete v aktuálním znění Pravidel pro poskytování služby, se kterými jste byli seznámeni. Obracejte se na svého klíčového pracovníka.

Zájemci o službu

Pokud se poohlížíte po nové doprovodné organizaci, ať už jako „novopečený pěstoun“, zkušený náhradní rodič nebo zatím pouze váhající zájemce o pěstounství, a chtěli byste se informovat o naší nabídce, způsobu práce, naší filosofii nebo prostorech a mít tak srovnání s další nabídkou ve vašem okolí, neváhejte se na nás obrátit telefonicky, emailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Rádi si na vás uděláme čas a zodpovíme vaše otázky.

Děti

Ahoj 🙂 jsme moc rádi, že jsi zavítal/zavítala na naše stránky. Jsme tady i pro tebe! Rádi si s tebou budeme povídat o tom, co prožíváš, z čeho máš radost, co tě trápí nebo jaké jsou tvé povinnosti ale i práva (koukni sem).

Moc rádi s tebou budeme trávit čas na našich víkendových akcích nebo táborech, které pro tebe a tvé kamarády pořádáme. A co pro tebe chystáme v nejbližší době? Na to se můžeš podívat zde.