DVĚ OSOBNOSTI DĚTSKÉ PSYCHOLOGIE A PSYCHIATRIE – MIROSLAV OREL A VĚRA FACOVÁ

MOZEK – NÁŠ SPOJENEC NEBO NEPŘÍTEL PŘI VÝCHOVĚ A VÝVOJI DĚTÍ?

Jaké jsou naše možnosti a limity při výchově dětí?
Co je nám vrozené a co získáváme výchovou?
Časný vývoj mozku a jeho vliv na chování dětí.
Změny stavby a funkce mozku podmíněné vlivy okolí.
Vliv mobilních a sociálních sítí a moderních technologií na dětský mozek.
Základní role a vztahy v rodině a jejich význam ve výchově.
Funkční a nefunkční modely výchovy dětí.

MUDr. et PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.:
– psycholog, psychiatr a lektor,
– autor řady zajímavých publikací,
– věnuje se psychosomatice, psychoterapii, neuropsychologii či psychologické práci se sny,
– přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci.

PaeDr. et Mgr. Věra Facová:
– poradenská a školní psycholožka,
– lektorka,
– autorka několika publikací.

5. listopadu 2020 | 16:30–18:30
přednáškový sál Vyšší odborné školy sociální v Ostravě (Zelená 2824/40a, Ostrava-Mariánské Hory)
cena: 200 Kč

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Přednáška M. Orla a V. Facové