O nás

Kdo jsme

Jsme nestátní neziskovou organizací s dlouholetou tradicí. Vznikli jsme transformací Centra náhradní rodinné péče – Sdružení pěstounů s působností od roku 1998. Naším posláním je provázet náhradní rodiny na cestě pěstounstvím a tím podpořit možnost dětí prožít dětství v rodinném prostředí. Naším zájmem je také vzdělávat veřejnost a propojovat místní komunitu.

Kde provázíme pěstouny

V současné době působíme ve správních obvodech těchto obcí Moravskoslezského kraje: Bílovec, Bohumín, Frýdek – Místek, Havířov, Hlučín, Karviná, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Vítkov.
Neváhejte se na nás obrátit i v případě, že vaše bydliště nepatří mezi tyto správní obvody.

Pro koho tady jsme

Pro pěstouny a osoby, které jsou zodpovědné za výchovu svěřeného dítěte
Stali jste se pěstouny a rádi byste spolupracovali s námi nebo se jen informovali o tom, jak fungujeme a co vám můžeme nabídnout? Provázíme pěstounstvím, uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a vytváříme pestrou nabídku služeb podle vašich potřeb, o kterou se s vámi rádi podělíme.

Pro děti v pěstounské péči
Pokud jsi v pěstounské péči a tvoji pěstouni s námi uzavřeli dohodu o doprovázení, jsme tady také pro tebe! Pokud tě něco trápí, můžeme si o tom spolu povídat, můžeme ti pomoct s tím, jak by sis představoval kontakty se svou původní rodinou nebo s námi prostě jen můžeš jet
na tábor či víkendovku a užít si zábavu a prima chvíle se spoustou dalších kamarádů.

Pro každé dítě, které požádá o pomoc
Pokud ti ještě není osmnáct a něco tě trápí třeba doma nebo ve škole (např. ti někdo ubližuje, posmívá se ti nebo i trpíš hladem či jiným nedostatkem), můžeš se na nás obrátit! Stačí nám napsat, zavolat nebo přijít osobně za námi do Polárky. O pomoc máš právo požádat i bez vědomí rodičů nebo jiných osob, které se o tebe starají. Kontakty na nás najdeš ZDE.

Pro zájemce o náhradní rodičovství
Možná, že zatím jen uvažujete o náhradním rodičovství, ale nevíte, co všechno by takové rozhodnutí obnášelo a chtěli byste se na to zeptat. Ozvěte se nám. Uděláme si na vás čas a pomůžeme vám najít odpovědi na vaše otázky.

Pro širokou veřejnost
Pokud nejste náhradními rodiči, ale zajímáte se o výchovu dětí, partnerské vztahy nebo jiná podobná témata a rádi se vzděláváte, můžete využít naší nabídky přednášek předních českých odborníků, které v průběhu roku pořádáme také pro veřejnost. Pokud máte zájem o besedu týkající se náhradní rodinné péče např. ve vaší škole, dejte nám vědět. Přijímáme pozvání nejen do škol, abychom šířili povědomí o náhradní rodinné péči a předávali naše zkušenosti s neziskovým sektorem. Přemýšlíte-li o dobrovolnictví a cílová skupina dětí v pěstounské péči je vám blízká, pak vám pomůžeme propojit se s těmi, pro které je vaše ochota nedocenitelná. Pokud byste se chtěli stát našimi partnery a propojit tak vaše a naše možnosti (jako odborník, sponzor, společensky odpovědná firma, neziskovka nebo subjekt státní správy), spojte se s námi a budeme hledat společnou cestu.

Cíle Polárky

 • Podporovat a rozvíjet kompetence pěstounů
 • Podporovat bezpečné prostředí pro zdravý vývoj dítěte s ohledem na podporu jeho identity, možnosti vyrůstat v rodině, kontaktu s biologickou rodinou a osobami blízkými
 • Rozvíjet dobrovolnictví
 • Rozšiřovat povědomí o náhradní rodinné péči u široké veřejnosti
 • Vzdělávat veřejnost
 • Propojovat místní komunitu
 • Zásady naší práce

  Individuální přístup – doprovázení a poskytování podpory se děje vždy s ohledem na individuální potřeby a podmínky klientů.

  Komplexní přístup – všestranná podpora jednotlivých členů i rodiny jako celku.
  Nejlepší zájem dítěte – sledování zájmů dítěte a respektování jejich práva vyjadřovat své
  názory.

  Podpora identity dítěte – podpora dítěte v oblastech, které mají přímý dopad na utváření
  jeho pozitivního sebepojetí a sebehodnocení (životní příběh dítěte, kontakt s přirozeným
  sociálním prostředím, bezpečný kontakt s biologickou rodinou a blízkými osobami, podpora
  vyjadřování vlastního názoru dítěte aj.).

  Respekt a důvěra – rovnocenný partnerský přístup pro všechny osoby z cílové skupiny.

  Týmová spolupráce – systémová spolupráce ve prospěch dítěte (pěstouni, klíčoví pracovníci, OSPOD – dítěte, pěstounů, biologických rodičů, budoucích pěstounů; různí odborníci atd.).

  Název Polárka

  Hvězda Polárka odjakživa provázela na cestách a pomáhala najít směr mořeplavcům i jiným cestovatelům. To proto, že má na obloze své stabilní místo. Posláním naší Polárky je provázet pěstounské rodiny a být jim oporou na jejich cestě pěstounstvím.

  Naše logo

  „Byl jednou jeden malý princ, který žil na planetě sotva větší než on a potřeboval přítele…“

  Pro děti v náhradní rodinné péči je významným tématem jejich dalšího vývoje vztahová a
  citová vazba, která bývá v důsledku dřívějších ztrát a traumat významně narušena. Příběh Malého prince nabízí analogii také s pěstounstvím a naším posláním. Proto se Malý princ objevuje přímo v logu Polárky hned vedle souhvězdí Malého medvěda, jehož je Polárka součástí.

  Exupéryho princ byl malým chlapcem, který žil sám na své malé planetě a potřeboval přítele. Malý princ se dříve zklamal v květině, své první lásce, ale po setkání s liškou nalezl novou naději ve vztahy. To proto, že měl příležitost si prožít zdravý vztah, na kterém druhému
  skutečně záleželo. Liška malého prince naučila, co znamená vytvořit si pouto. Vyzdvihla
  jedinečnost jejich vztahu tím, že spolu trávili mnoho času. Učila ho trpělivosti, jehož je
  poznání druhého a hloubka vztahu plodem.

  „Co znamená ochočit?“ zeptal se malý princ. „Znamená to vytvořit si pouto,“ řekla liška.

  „Riskujete, že budete trochu plakat, když se necháte ochočit.“

  „Prosím tě… ochoč si mě.“
  „Co mám pro to udělat?“
  „Musíš být hodně trpělivý.“

  Pro každé dítě je první láskou jeho máma. Některé děti se však ve svých prvních láskách
  dočkají zklamání. Ale když jim liška, kterou potkají na cestě životem, nabídne svůj čas a
  trpělivost, dokáží si znovu vytvořit pevné pouto, jehož do té doby nebývají schopny. Každý
  pěstoun by pro ně měl být takovou liškou.

  Posláním Polárky je doprovázet náhradní rodiče na cestě pěstounstvím a podporovat pěstouny v tom, aby byli se svými malými princi trpěliví. To proto, že jsou pro ně tolik důležití – děti se díky nim mohou přesvědčit o poutu, které pro ně bude bezpečné. Proto, až jednou dospějí, budou moci znovu kráčet životem s jistotou a navazovat s druhými lidmi zdravé vztahy.

  „Ty jsi pro mě zatím jen malý chlapec, podobný tisícům jiných malých chlapců. Nepotřebuji tě.
  A ty mě taky nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liška, podobná tisícům jiných lišek. Ale když si
  mě ochočíš, budeme jeden druhého potřebovat. Ty pro mě budeš jediný na světě. Já budu pro tebe jediná na světě…“

  Náš tým

  Mgr. Anna Lazecká

  Ředitelka, sociální pracovnice

  V sociálních službách pracuje od roku 2007. S nástupem novely zákona o SPOD se účastnila řady pracovních skupin týkajících se rozvoje a podpory pěstounství v MSK, zejména na Ostravsku. Je certifikovanou lektorkou přípravy pěstounů modelem PRIDE a v roce 2016 převzala vedení Sdružení pěstounů, nyní známého pod názvem Polárka.

  RNDr. Kateřina Hrušková

  Sociální pracovnice

  Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V sociální oblasti pracuje od roku 1994 a od roku 2013 se věnuje doprovázení pěstounských rodin.

  Mgr. Kateřina Kolářová

  Sociální pracovnice

  Vystudovala sociální práci v Ostravě a v sociální oblasti pracuje od roku 2000. Během
  působení v různých sociálních službách a projektech se věnovala rodinám s dětmi, mladým
  dospělým po odchodu z ústavní výchovy či pěstounské péče aj. Od roku 2018 se věnuje v
  Polárce doprovázení pěstounských rodin.

  Bc. Eva Šrubařová

  Sociální pracovnice

  Jako absolventka sociální práce pracovala rok v USA s mentálně handicapovanými klienty a po návratu se věnovala práci se seniory. V oblasti NRP působila od roku 2012 jako pracovník OSPOD a od roku 2014 jako doprovázející sociální pracovník pěstounských rodin.

  Mgr. Petra Krůpová

  Sociální pracovnice

  Vystudovala sociální práci v Ostravě, ale již při studiu pracovala v oblasti reklamy, marketingu a PR. K
  sociální práci se vrátila v r. 2013, od té doby se věnuje doprovázení pěstounských rodin. Kromě
  sociální práce s rodinami jsou pro Polárku přínosné její zkušenosti, které získala právě v komerční
  sféře.

  DOBROVOLNÍCI

  15

  STÁŽISTI

  14

  SPONZOŘI

  7

  Externí kolegové

  Mgr. Milena Mikulková

  Lektorka, sociální pedagog,
  vztahová poradkyně

  Mgr. Pavel Němčík

  Psychoterapeut,
  lektor

  Mgr. Tomáš Šobáň

  Psycholog, terapeut

  Mgr. Marie Apriasová

  Sociální pedagog,
  VTI trenér

  Bc. Alexandr Dresler

  Lektor primární prevence

  Mgr. Martin Hofman

  Lektor, psycholog, terapeut

  Spolupracujeme

  Táborový oddíl Buntaranta – Přátelé pěstounských rodin

  Dům dětí a mládeže Bílovec

  VŠB-TUO

  Nadační fond RESIDOMO

  Patron dětí

  Vyšší odborná škola sociální Ostrava

  The Ostrava International School

  Nadace Rozum a Cit

  Nadace J&T

  Nadace Terezy Maxové dětem

  Podpořili nás

  Jsme členy